На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» по закупівлі Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків №162-170 по вулиці Грушевського в м. Черкаси за кодом CPV за ДК 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи, що оголошена 31.05.2021 р. надаємо наступну інформацію: відповідно до рішення Черкаської міської ради від 11.03.2021 №4-267 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки», КП «Черкасиводоканал» проводить закупівлю робіт по об’єкту – Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків №162-170 по вулиці Грушевського в м. Черкаси за кодом CPV за ДК 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи з очікуваною вартістю 182 268,00 грн. (на підставі експертної оцінки від 12.05.2021 №2-210422 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом), видом закупівлі «Спрощена закупівля» та джерелом фінансування – місцевий бюджет. Вид закупівлі: спрощена закупівля – для замовників, визначених у пункті 4 частини першої статті 2 цього Закону, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) менше ніж 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень. Очікувана вартість закупівлі робіт визначена з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

визначені відповідно до кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: «Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків №162-170 по вулиці Грушевського в м. Черкаси»

Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків №162-170 по вулиці Грушевського в м. Черкаси за кодом CPV за ДК 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи.

Строки виконання робіт: Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду, визначаються датою їх початку та закінченням, але роботи повинні бути здані Замовнику не пізніше 31.08.2021 р.

Вимоги до організації будівництва:

1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

2. Роботи виконувати відповідно до діючих будівельних норм та правил.

3. Відповідно до п. 3.3 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» Підрядник повинен розробити та погодити із Замовником проект виконання робіт (ПВР), в якому передбачити заходи з охорони праці, розташування матеріалів і обладнання на будівельному майданчику місце установки тимчасових кріплень, огороджень, розташувань тощо.

4. Якість робіт повинна відповідати робочому проекту «Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків №162-170 по вулиці Грушевського в м. Черкаси», а якість використаних матеріалів має підтверджуватися паспортами або сертифікатами якості, які надаються Замовнику під час виконання робіт.

5. Усі матеріали, вироби та обладнання, поставляються Підрядником робіт.  Запропоновані матеріали  повинні бути новими і відповідати вимогам проектної документації, діючим міжнародним стандартам, бути сертифікованим відповідно до вимог чинного законодавства України, мати посвідчення якості (паспорт, сертифікат якості). У разі застосування еквівалентних комплектуючих та матеріалів, марка та тип яких відрізняється від проектних – застосований еквівалент повинен відповідати проектним характеристикам, а Учасник повинен погодити заміну з Замовником та проектною організацією без збільшення ціни.

6. Порядок здійснення оплати.

Підставою для оплати за виконані роботи є Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3.

7. Оформлення всіх погоджувальних документів необхідних під час виконання робіт виконується Виконавцем (підрядником).

Під час укладення  договору Учасник повинен надати будівельну ліцензію згідно з пунктом 9 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-VIII або надання відповідної інформації з посиланням на сайт органу ліцензування та копії дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

8. Договірна ціна має бути твердою.

9.Кошторисна документація повинна бути складена з урахуванням вимог Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Учасник до пропозиції повинен надати:

 – комерційну пропозицію, яка повинна відповідати проектній документації та переліку робіт і витрат;

– проєкт Договірної ціни робіт разом з локальними кошторисами,  підсумковою відомістю ресурсів та доданих до них розрахунків:

– прибутку;

– коштів на покриття адміністративних витрат;

– інших супутніх витрат;

– загальновиробничих витрат;

Кошториси повинні складатися з урахуванням таких обмежень:

– обсяги всіх ресурсів – тільки в об’ємі та кількості дійсно необхідній для виконання даних робіт, згідно з нормативами встановленими відповідно до чинного законодавства України;

– ціни на матеріальні ресурси, механізми і автотранспорт не можуть бути вище за середньорегіональні відпускні ціни;

– витрати на тимчасові будівлі і споруди – передбачено кошторисом;

– кошти на додаткові витрати при виконанні робіт у зимовий або літній період – не передбачаються;

– інші супутні витрати – не передбачаються, крім на відрядження (перевезення) працівників на об’єкти, що розташовані в іншій місцевості, які обраховуються виходячи з кількості працівників підрядника, що фактично знаходились на об’єкті, з обґрунтуванням бухгалтерськими документами: посвідчення про відрядження та табелями з відмітками робочого часу знаходження кожного працівника на об’єкті з підтвердженням відповідальної особи Замовника, авансовими звітами відряджених працівників, оплаченими рахунками за проживання, проїзд або оренду транспорту. Витрати на перевезення працівників не може бути вище ніж проїзд працівників в транспорті загального користування;

– кошти на покриття ризиків Підрядника, пов’язаних з виконанням робіт – не передбачаються;

– податки, збори та обов’язкові платежі – нараховуються згідно чинного законодавства України;

– Кошториси не повинні містити жодних підвищуючих коефіцієнтів.

Після повідомлення про намір укласти договір Підрядник – переможець закупівлі, протягом 5–ти днів надає на погодження Замовнику відкориговану Договірну ціну робіт відповідно до результату аукціону разом з локальними кошторисами, підсумковою відомістю ресурсів та доданих до них розрахунків зазначених у п.9 (в електронному вигляді, які можливо перевірити і надалі здійснювати розрахунки за допомогою програмного комплексу АВК-5) та  графік виконання робіт.

Підрядник виконує роботи відповідно до погоджених із Замовником договірних цін, проектно-кошторисної документації та графіку виконання робіт.

Після закінчення виконання робіт Підрядник передає виконані роботи  Замовнику та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) разом з додатками обґрунтувань понесених витрат (накладні, рахунки, відомості тощо) відповідно до умов Договору, акти гідравлічних випробувань на міцність і герметичність, журнал виконаних робіт.

Замовник допускає відхилення фактичних обсягів робіт від попередньо обрахованих до початку виконання робіт, без збільшення ціни, але в межах договірної ціни. Відхилення оформлюються двосторонніми актами.

Роботи та їх документальне оформлення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів.

По закінченню робіт Підрядник повинен надати Замовнику виконавчу документацію відповідно до діючого законодавства.

Підрядна організація повинна мати дозвільні документи, видані Центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Гарантійний строк (терміну) експлуатації об’єкта починається з дати затвердження акту про прийняття об’єкта в експлуатацію та становить 10 років.

Технічний опис та характеристика об’єкту «Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків №162-170 по вулиці Грушевського в м. Черкаси»:

 Проектом передбачається реконструкція існуючої водопровідної мережі на нові поліетиленові  труби по вулиці Грушевського в м. Черкаси, шляхом проектування і будівництва нового водопроводу Ø90х5,4 ПЕ від вулиці Грушевського до вулиці Добровольчих Батальйонів, з перепідключенням існуючих абонентів (житлових будинків) на реконструйований трубопровід та обов’язковим кільцюванням новозбудованої мережі з існуючими вуличними водопровідними мережами. В місцях перепідключення абонентів влаштувати вимикаючи крани під ковер.

Джерелом господарсько-питного водопостачання є існуюча водопровідна мережа міста із чавунних труб по вулиці Грушевського (Ду 300) та по вулиці Добровольчих Батальйонів (Ду 300), з тиском в точках підключення/перепідключення від 1,0 до 2,5 атм (кг/кв.см).

Водопровідна мережа прокладається із напірних поліетиленових труб для подачі холодної води   діаметром Ø90х5,4 ПЕ 100 SDR17 (1,0 МПа) згідно ДСТУ Б В.2.7-151:2008.    

Глибина закладання не менше 1,80 м від поверхні землі до верху труби, згідно  ДБН В.2.5-74:2013.

З’єднання  поліетиленових труб між собою передбачається терморезисторним зварюванням.

Радіуси повороту поліетиленового водопроводу повинні виконуватись за допомогою ПЕ відводів, виготовлених у виробничих умовах.

Для місцевиявлення  водопровідної мережі із поліетиленових труб, передбачити прокладку поліетиленової стрічки з вмонтованим в неї сталевим проводом перерізом 2,5х4,0мм.

На водопровідній мережі запроектовано :

  • в місці підключення/перепідключення на вулиці Добровольчих Батальйонів влаштування нового оглядового водопровідного колодязя;
  • в місці підключення/перепідключення на вулиці Грушевського – існуючий водопровідний оглядовий колодязь .

Після реконструкції, існуючий водопровід – від’єднати. Демонтаж лінійної частини існуючої водопровідної мережі  не передбачається.

Зворотню засипку траншей каналізаційного передбачається місцевим грунтом з ущільненням кожного шару до щільності сухого грунту не менше 1,6 т/м3.

Виконати  ущільнення грунту під водопровід на глибину 0,3 м.

Водопровідний круглий колодязь відповідно до  ТПР 901-09-11.84.

Для спуску в колодязь на горловині та стінках колодязів передбачається встановлення рифлених сталевих скоб Ø20.

Сталеві сходи в робочій частині колодязів, ходові скоби Ø20 для спуску у колодязь, сталеві фасонні частини покрити в два шари грунтом ВЛ-01.23 з послідуючим фарбуванням за два шари суриком МА-0,15.

Водопровідні колодязі виконуються зі збірного залізобетону.

Водопровідні колодязі із збірного залізобетону складаються з днища, робочої частини, перекриття та горловини з люком.

Робоча частина складається з кілець діаметром 1,5м по серії 3.900-3, вип7, ч.1,2 (ГОСТ 8020-80).

Плити перекриття та днища виконуються із збірних залізобетонних конструкцій по серії по серії 3.900-3, вип7, ч.1,2 (ГОСТ 8020-80).

Поверхня землі навколо люків повинна бути спланована з уклоном 0,03 від колодязя та на 0,3м ширше пазух.

При перетині автомобільних доріг водопровідна мережа прокладається в футлярі  із  труб Д160 мм ПЕ100 SDR17.

Відомість видів робіт, що підлягають контролю  та на які необхідно складати акти  огляду  прихованих  робіт :

– розбивка траси водопостачання;

– прокладання трубопроводу водопроводу ( фактичне розміщення трубопроводів , діаметр і тип трубопроводу) ;

– улаштування та прийняття основи; 

– улаштування перетину водопроводу з іншими підземними комунікаціями;

– проведення   гідравлічного  випробування  напірного  трубопроводу  на   міцність   та  герметичність; 

– улаштування зворотної засипки ; 

– улаштування гідроізоляції колодязів ; 

– дезінфекція трубопроводів господарчо-питного водопроводу;

– випробування та приймання водопроводу  у відповідності з вимогами ДСТУ-Н.Б.В.2.5-68:2012.

Передбачається виконання підрядником обсягів робіт зазначених в локальних кошторисах і використання матеріальних ресурсів зазначених у відомостях ресурсів, що додаються до оголошеної закупівлі (Додаток №4 «Локальні кошториси та відомість ресурсів до локальних кошторисів», Додаток №5 «План з мережами водопроводу», Додаток №6 «Повздовжній профіль».).                                                                         

При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно суворо дотримуватися правил техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

Після  закінчення будівництва виконати виконавчу топографічну зйомку водопровідної мережі та надати її Замовнику   в   паперовому та  електронному  виді.

Після закінчення виконання земляних робіт необхідно виконати благоустрій прилеглої території, який передбачає відновлення зруйнованого асфальтобетонного покриття.

0 Відгук

Залиште свій відгук

Хочете долучитися до обговорення?
Спробуйте!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *