Контроль якості питної води

Джерелом водопостачання міста Черкаси є річка Дніпро. Щоб річкову воду перетворити на питну, яка б відповідала чинним нормативам, необхідно виконати повний технологічний цикл очистки за допомогою реагентів: коагулянтів, флокулянтів, хлору, аміаку.

Протягом останніх років на підприємстві відбулися значні зміни в технології водопідготовки: насамперед вдалося відмовитися від сірчанокислого алюмінію в якості коагулянту та перейти на більш сучасні реагенти, які дозволяють значно зменшити вміст алюмінію у воді та покращити якість технологічної обробки.

КП “Черкасиводоканал” постійно забезпечує жителів міста питною водою, якість якої відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, як за хімічними, так і за бактеріологічними показниками.

Контроль за якістю води ведеться на всіх етапах очистки: перед подачею у водорозподільну мережу та в системі водорозподільних мереж міста. Контроль здійснюється лабораторією “Черкасиводоканалу”, яка у 2018 році отримала сертифікат визнання вимірювальних можливостей.

На сьогодні контроль якості питної води щоденно проводиться по 10 показниках, щотижнево – по 14, а щомісячно за 70 показниками. 

Інформація повного хіміко-бактеріологічного аналізу питної води подається для ознайомлення споживачів щомісячно.

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 17 травня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 1 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,06 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,09 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 2,60 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,03 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,010 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,02 3,5
11 Сульфати мг/дм3 17,3 250
12 Сухий залишок мг/дм3 212 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 1,0 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 37 250
16 Цинк мг/дм3 0,011 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,47 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,36 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 1,35 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 6,2 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 3,45 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,11 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 58,6 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,14 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 3,10 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,14 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                    Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 26 квітня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 1 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,01 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,02 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 2,75 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,03 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,010 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 12,4 250
12 Сухий залишок мг/дм3 232 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 1,2 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 23,4 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,28 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,37 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 1,7 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 7,9 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 1,3 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,19 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 44,98 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 0,18 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,33 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 2,94 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,1 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 7,91 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                    Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 15 березня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 1 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,43 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,06 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,0 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,04 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,010 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 24 250
12 Сухий залишок мг/дм3 249 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,85 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 36,2 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,39 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,27 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 5,2 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 11,7 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 5,4 50
25 Нітрити мг/дм3 <0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,07 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 0,002 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 13,36 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,26 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 1,55 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,12 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 7,55 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                    Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «15» лютого 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 1 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,35 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,054 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,8 7,0
8 Марганець мг/дм3 < 0,01 0,05
9 Мідь мг/дм3 0,00054 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 23,4 250
12 Сухий залишок мг/дм3 275 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,95 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 30,55 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,24 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,28 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 5,0 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 11,5 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 6,81 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,17 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 15,20 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
38 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 6,0 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,10 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                                         Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «18» січня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 0,92 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,42 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,05 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 4,3 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,02 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,01 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,05 3,5
11 Сульфати мг/дм3 26,2 250
12 Сухий залишок мг/дм3 304,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,81 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 30 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,3 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,23 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 4,8 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 13,7 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 4,3 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,20 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,32 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 11,38 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
38 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 6,05 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,12 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,4 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,20 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,07 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                                         Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «14» грудня 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 17 20
3 Каламутність НОК 0,35 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,39 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,01 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 4,0 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,034 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,01 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 24,7 250
12 Сухий залишок мг/дм3 304 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 1,19 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 32 250
16 Цинк мг/дм3 0,013 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,105 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,17 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 4,38 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 12,8 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 5,62 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,21 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 13,58 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
38 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 6,91 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,14 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 7,57 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,22 2,0
60 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,07 2,0
61 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
62 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
63 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
64 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
66 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
67 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
68 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
69 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                                         Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «16» листопада 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 18 20
3 Каламутність НОК 0,71 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,55 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 < 0,.02 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,75 7,0
8 Марганець мг/дм3 < 0,01 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,0005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,05 3,5
11 Сульфати мг/дм3 35,5 250
12 Сухий залишок мг/дм3 268,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,92 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 35 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,07 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,18 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 3,7 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 10,6 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 1,24 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,12 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,80 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 39,56 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 11,11 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0,13 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
59 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,19 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,08 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                        Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «19» жовтня 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 16 20
3 Каламутність НОК 0,27 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,48 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 < 0,.01 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,95 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,03 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,0005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,015 3,5
11 Сульфати мг/дм3 14,7 250
12 Сухий залишок мг/дм3 274,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 1,00 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 37 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,05 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,20 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 5,2 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 11,4 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 1,48 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,1 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 0,0014 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 23,46 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 8,13 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0,15 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
59 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,5 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,2 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                        Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від «14» вересня 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 17 20
3 Каламутність НОК 0.22 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7.57 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 < 0.01 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,4 7,0
8 Марганець мг/дм3 0.03 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,0005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,014 3,5
11 Сульфати мг/дм3 16.4 250
12 Сухий залишок мг/дм3 209 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,97 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 34 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,025 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,45 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 3,3 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 9,3 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 0,45 50
25 Нітрити мг/дм3 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,07 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0.001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 39.33 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 9.05 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0.13 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
59 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,5 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,2 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                     Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «17» серпня 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 18 20
3 Каламутність НОК 0,35 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,97 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,009 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,25 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,018 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,0005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,16 3,5
11 Сульфати мг/дм3 14,3 250
12 Сухий залишок мг/дм3 212,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,82 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 32,4 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,06 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,41 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 3,1 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 8,5 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 0,52 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,13 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 0,003 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 38,89 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 8,98 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0,12 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
59 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,22 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,07 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                   Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «13» липня 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 19 20
3 Каламутність НОК 0,22 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,16 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,05 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,16 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,01 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,002 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,024 3,5
11 Сульфати мг/дм3 13,9 250
12 Сухий залишок мг/дм3 235 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,91 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 30,7 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,23 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,40 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 2,15 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 7,0 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 0,72 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,121 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 0,003 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 40,7 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 6,74 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0,12 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
59 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,8 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,2 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                       Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «15» червня 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 0,63 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,01 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,07 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 2,9 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,026 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,002 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 20,0 250
12 Сухий залишок мг/дм3 216 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,80 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 37 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,35 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,45 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 4,3 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 6,7 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 < 0,2 50
25 Нітрити мг/дм3 0,018 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,20 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 58,07 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 5,37 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0,098 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
59 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,18 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                       Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «18» травня 2022 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 19 20
3 Каламутність НОК 0,59 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,37 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,07 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,35 7,0
8 Марганець мг/дм3 < 0,01 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,0005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,04 3,5
11 Сульфати мг/дм3 25 250
12 Сухий залишок мг/дм3 259 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,92 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 25 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,18 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,32 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 4,3 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 11 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 4,8 50
25 Нітрити мг/дм3 0,019 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,18 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,88 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 58,85 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 8,96 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0,121 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 0,0001 0,005
59 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,4 2,0
60 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,1 2,0
61 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
62 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
63 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
64 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
66 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
67 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
68 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
69 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                     Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам  від «13» квітня 2022р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 19 20
3 Каламутність НОК 0,59 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,39 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,07 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,65 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,028 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,0005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,032 3,5
11 Сульфати мг/дм3 25 250
12 Сухий залишок мг/дм3 219,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 1,01 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 29,2 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,18 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,27 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 4,3 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 11 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 5,62 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,003 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,22 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,56 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 58,85 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 8,96 15
41 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
42 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
43 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
44 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
45 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
54 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
55 Стронцій мг/дм3 0,126 7,0
56 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
57 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
58 Бенз (а) пірен мкг/дм3 0,0001 0,005
59 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,1 2,0
60 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,4 2,0
61 ЗМЧ  при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
62 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
63 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
64 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
66 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
67 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10дм3 відсутні відсутність
68 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
69 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                     Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за січень 2022 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

15

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,35

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,57

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

<  0,02

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

4,30

7,0

8

Марганець

мг/дм3

 0,02

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,0005

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

0,043

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

25,97

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

245,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

1,02

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

29

250

16

Цинк

мг/дм3

<  0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,26

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,37

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

3,7

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

15,5

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

4,52

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,019

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,18

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,8

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

 <0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,001

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

23,33

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

8,94

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,086

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,02

2,0

52

Загальне мікробне число при

t= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за січень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

15

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,50

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,95

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,016

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,85

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

21,2

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

270

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

1,09

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

29,2

250

16

Цинк

мг/дм3

 < 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,09

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,21

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

5,8

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

12,48

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

3,51

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,14

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,28

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,96

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

14,63

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

6,97

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,2

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,04

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за лютий 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

13

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,22

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,73

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

< 0,01

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

4,3

7,0

8

Марганець

мг/дм3

0,028

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

25,2

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

305,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,91

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

30,7

250

16

Цинк

мг/дм3

 < 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,06

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,41

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

7,1

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

16,3

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

5,78

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,029

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,08

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,32

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

7,34

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

5,92

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,2

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,04

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за березень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

11

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,36

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,89

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

 0,016

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

4,35

7,0

8

Марганець

мг/дм3

0,021

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

25,3

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

303

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,92

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

29,4

250

16

Цинк

мг/дм3

 < 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,07

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,37

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

7,1

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

15,3

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

6,1

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,054

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,14

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,24

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

7,34

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

5,92

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,14

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за квітень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

16

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,36

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,56

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

 0,02

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,95

7,0

8

Марганець

мг/дм3

0,02

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

35,14

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

275

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,90

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

29,6

250

16

Цинк

мг/дм3

  0,006

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,23

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,36

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

5,1

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

15,7

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

7,82

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,186

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,14

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,96

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

18,07

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

6,08

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,14

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,02

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за травень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

19

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,46

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,67

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

 0,02

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,5

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

26,9

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

225

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,99

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

25,4

250

16

Цинк

мг/дм3

< 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,08

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,35

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

1,57

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

10,7

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

3,12

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,015

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,095

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,48

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,001

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

38,26

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

7,08

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,13

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,02

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутні

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за червень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

17

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,38

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,58

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

 0,01

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

2,7

7,0

8

Марганець

мг/дм3

 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,0005

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

23,2

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

212

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,96

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

27

250

16

Цинк

мг/дм3

 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,07

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,33

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

2,7

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

10,8

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

1,28

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,010

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,119

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,32

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

 0,006

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

39,88

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

5,87

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,12

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за липень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

16

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,20

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,47

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

< 0,01

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

2,95

7,0

8

Марганець

мг/дм3

 0,03

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,0005

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

26,3

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

240

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

1,2

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

30,2

250

16

Цинк

мг/дм3

<  0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,07

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,33

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

2,7

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

10,8

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

1,28

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,010

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,119

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,32

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

 0,006

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

39,88

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

5,87

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,12

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за серпень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

17

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,18

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,35

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

<  0,01

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,5

7,0

8

Марганець

мг/дм3

<  0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,0005

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

18,6

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

239

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,90

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

35,6

250

16

Цинк

мг/дм3

<  0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,05

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,48

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

2,7

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

10,2

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

0,64

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,003

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,08

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,96

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

 0,006

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

58,29

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

8,8

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,08

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,015

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за вересень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

17

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,18

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,35

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

<  0,01

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,5

7,0

8

Марганець

мг/дм3

<  0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,0005

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

18,6

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

239

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,90

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

35,6

250

16

Цинк

мг/дм3

<  0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,05

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,48

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

2,7

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

10,2

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

0,64

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,003

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,08

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,96

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

 0,006

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

58,29

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

8,8

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,08

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,015

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за листопад 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

15

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,21

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,77

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

<  0,02

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,85

7,0

8

Марганець

мг/дм3

 0,03

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,0005

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

18

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

240

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

1,09

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

28

250

16

Цинк

мг/дм3

<  0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,032

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,34

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

4,8

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

16,6

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

1,45

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,028

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,18

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,8

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

 <0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,001

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

21,47

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

9,20

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,17

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,02

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за грудень 2021 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

15

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,23

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,97

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

<  0,02

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

4,10

7,0

8

Марганець

мг/дм3

 0,02

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,0005

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

24,6

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

262,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

1,02

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

32,5

250

16

Цинк

мг/дм3

<  0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,07

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,16

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0001

0,001

20

Кремній

мг/дм3

3,6

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,001

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,001

0,07

23

Натрій

мг/дм3

15,4

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

3,28

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,05

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,001

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,22

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,32

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

 <0,001

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,001

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,002

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

21,47

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

9,20

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,086

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,02

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за березень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

15

20

3

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,90

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,12

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

4,18

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

<  0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

28,4

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

276,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,93

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

33

250

16

Цинк

мг/дм3

 < 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,075

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,24

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

4,75

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

15,7

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

4,94

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,005

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,12

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,4

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

0,0038

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

13,42

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

< 0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

4,30

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,13

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутніст

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за квітень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

12

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,193

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

8,15

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,12

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

4,14

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

<  0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

30,0

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

271

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,18

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

33

250

16

Цинк

мг/дм3

 < 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,125

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,29

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

4,70

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

23,3

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

2,22

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,023

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,186

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,48

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

0,0037

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

14,49

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

< 0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

4,25

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,13

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за травень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

9

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,16

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,64

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,10

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,48

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

<  0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

0,026

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

51,4

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

262,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,85

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

35

250

16

Цинк

мг/дм3

 < 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,128

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,12

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

2,58

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

13,8

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

3,33

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,014

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,13

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,48

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

0,0044

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

0,0041

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

30,87

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

2,07

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

10,78

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,13

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за червень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

11

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,25

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,45

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,11

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,40

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

0,031

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

30,1

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

244,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,99

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

32

250

16

Цинк

мг/дм3

 < 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,085

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,26

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

1,16

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

11,8

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

< 0,45

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,016

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,18

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,40

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

0,0036

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

24,43

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

2,01

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

8,10

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,13

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,03

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за липень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

11

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,24

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,41

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,10

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,36

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 0,009

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

<0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

69,6

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

282,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,92

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

34

250

16

Цинк

мг/дм3

 0,012

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,08

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,31

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

2,38

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

13,2

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

0,72

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,013

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,15

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,80

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

 0,0052

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

24,41

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

2,01

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

7,98

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,14

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за серпень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

11

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,27

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,37

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,11

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,44

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

0,063

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

15,3

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

255

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,80

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

38

250

16

Цинк

мг/дм3

 <0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,08

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,44

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

3,5

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

12,8

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

<0,45

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,009

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,11

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,88

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

37,08

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

2,05

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

14,81

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,14

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за вересень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

14

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,25

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,64

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,11

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,25

7,0

8

Марганець

мг/дм3

 0,02

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

0,03

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

13,2

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

245

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,86

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

36

250

16

Цинк

мг/дм3

 <0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,10

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,43

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

6,6

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

12,3

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

<0,45

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,026

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,11

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,72

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

46,15

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

2,01

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

13,25

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,11

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за жовтень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

16

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,41

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,32

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,09

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,36

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

17,9

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

247

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

1,16

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

30

250

16

Цинк

мг/дм3

 <0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,09

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,34

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

6,58

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

11,8

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

1,41

50

25

Нітрити

мг/дм3

<0,003

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,24

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,96

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

33,42

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

12,94

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,12

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,02

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за листопад 2020 р.

№п/п Показники Одиниці виміру Питна водаводопровідна ДСанПіН 2.2.4-171-10Не більше
1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 17 20
3 Каламутність мг/дм3 0,41 0,58
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,51 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,07 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,50 7,0
8 Марганець мг/дм3 < 0,01 0,05
9 Мідь мг/дм3  < 0,002 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 18 250
12 Сухий залишок мг/дм3 238 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,87 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 29 250
16 Цинк мг/дм3  < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,07 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,26 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0002 0,001
20 Кремній мг/дм3 7,14 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,005 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,003 0,07
23 Натрій мг/дм3 12,5 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 2,12 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,003 0,5
26 Ртуть мг/дм3 <0,00015 0,0005
27 Свинець мг/дм3 <0,002 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,17 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,88 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,0025 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,005 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,0005 0,01
35 Берилій мг/дм3 < 0,0001 < 0,0002
36 Хром загальний мг/дм3 <0,0005 0,05
37 Хлороформ мкг/дм3 9,86 60
38 Дибромхлорметан мкг/дм3 <0,1 10
39 Бромоформ мкг/дм3 < 0,1 15
40 Бромдихлорметан мкг/дм3 7,64 15
41 Альдрін мкг/дм3 <0,01 0,03
42 Ліндан мкг/дм3 <0,01 0,03
43 Імідаклоприд мкг/дм3 <0,01 0,03
44 Прометрин мкг/дм3 <0,01 0,03
45 Гептахлор мкг/дм3 <0,01 0,03
46 ДДТ мкг/дм3 <0,01 0,03
47 ДДЄ мкг/дм3 <0,01 0,03
48 ДДД мкг/дм3 <0,01 0,03
49 Метафос мкг/дм3 <0,01 0,03
50 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,13 2,0
51 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,017 2,0
52 Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
53 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
54 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
55 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
56 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
57 Патогенні кишкові найпростіші Клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
58 Кишкові гельмінти Клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

Повний аналіз за грудень 2020 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

11

20

3

Каламутність

мг/дм3

0,35

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,61

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,10

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,65

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 < 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

18

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

260,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,99

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

28,2

250

16

Цинк

мг/дм3

 <0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,09

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,25

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

5,4

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

12,48

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

2,2

50

25

Нітрити

мг/дм3

< 0,003

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,14

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,88

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

<0,0005

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

7,73

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

7,54

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,12

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,015

2,0

52

Загальне мікробне число приt= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність