Дата оновлення: 13.08.2020 р.

Права та обов’язки споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами від КП «Черкасиводоканал»

Права та обов’язки споживачів

Відповідно до пункту 37 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 (далі – Правила), споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до системи централізованого водопостачання та водовідведення;

2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим постачання якої визначаються на договірних засадах відповідно до нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимої концентрації та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і договором;

7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

9) усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

10) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

11) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;

12) отримання від виконавців штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством або договором;

13) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

14) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

15) отримання без додаткової оплати від виконавця або визначеної власником (співвласниками) особи, що здійснює розподіл обсягів послуг, детального розрахунку такого розподілу;

16) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

17) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати його розірвання та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

Згідно з пунктом 38 Правил індивідуальний споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

3) вчасно повідомляти виконавцеві про виявлені пошкодження на об’єктах централізованого водопостачання і водовідведення, які йому належать або якими він користується;

4) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

5) укладати договір у порядку і випадках, визначених законом;

6) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

7) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуг відповідно до договору та не втручатися в їх роботу;

8) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більше одного житлового та/або нежитлового приміщення, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договорами;

10) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують ведення індивідуального обліку споживання послуг у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;

11) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

12) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

13) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

14) інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

15) надавати виконавцеві або визначеній власником (співвласниками) особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання наявних вузлів обліку, що забезпечують ведення індивідуального обліку споживання послуг у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку, в порядку та строки, визначені договором;

16) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

У свою чергу, відповідно до пункту 39 Правил колективний споживач має право:

1) укладати договір відповідно до свого статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;

2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання.

Згідно з пунктом 40 Правил колективний споживач зобов’язаний:

1) допускати до об’єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачеві, а також місць загального користування і допоміжних приміщень багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавця або його представників у порядку, визначеному законом і договорами, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;

2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором для споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;

3) забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитих послуг відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім випадку, коли співвласниками визначено особу, що здійснює розподіл обсягів послуг);

4) у разі безпосереднього здійснення розподілу обсягу послуг між споживачами у будівлі надавати споживачам, об’єднаним таким колективним споживачем, детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих послуг, а в разі ведення обліку послуг засобами вимірювальної техніки вузла обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної послуги в будівлі (її частині), – інформацію про їх показання.

Місце та порядок одержання інформації споживачами від КП «Черкасиводоканал»

Споживачі КП «Черкасиводоканал» можуть отримати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності підприємства, в телефонному та електронному режимах, або під час особистого прийому.

Прийом споживачів здійснюється за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12.

Перелік структурних підрозділів, графік роботи та номери телефонів дивіться ТУТ

Надіслати електронне звернення можна на пошту water2@uch.net

Для переоформлення особового рахунку у разі зміни власника необхідно звернутися до Служби обліку реалізації води і стоків КП «Черкасиводоканал» за адресою вул. Гетьмана сагайдачного, 12 та надати оригінали і копії наступних документів:

1. Квартира:

– паспорт та ідентифікаційний код власника;

– документ, що підтверджує право власності та витяг з реєстру на право власності;

– довідка «форма 13», що видається в Черкаській міській раді (вул. Байди Вишнивецького, 36, каб. 106).

2. Приватний сектор:

– паспорт та ідентифікаційний код власника;

– будинкова книга (у разі її наявності), або адресна картка;

– документ, що підтверджує право власності та витяг з реєстру на право власності;

– технічний паспорт на будинок;

– довідка «форма 13», що видається в Черкаській міській раді (вул. Байди Вишнивецького, 36, каб. 106)

Більш детальну інформацію можна дізнатися за багатоканальним телефоном 50-86-38

Для отримання технічних умов на розробку проектної документації на підключення об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення юридичні та фізичні особи-підприємці мають подати до загального відділу КП “Черкасиводоканал” такі документи:

1. План ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесенням усіх підземних комунікацій (в масштабі 1:200).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
3. Опитувальний лист про загальну добову потребу у воді питної якості та розрахунок максимального добового об’єму стічних вод (заповнюється проектною організацією (завіряється печаткою цієї організації та печаткою фірми-замовника). Типову форму опитувального листа можна скачати тут.
4. Заява (зразок заяви можна скачати тут) 

5. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

6.У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

Для отримання технічних умов на проектування підключення об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення жителі приватного сектора мають подати до загального відділу КП “Черкасиводоканал” такі документи:

1. Технічний паспорт будинку (видається ЧОБТІ).
2. Державний акт на земельну ділянку (за наявності).
3. Заява (зразок заяви можна скачати тут).

4. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

5.У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

Контакти: Загальний відділ Водоканалу — вул.Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 54 – 36 – 73

Прийомні дні: Понеділок –  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00

Процедура передавання мереж у комунальну власність має такі етапи:

1. Жителі вулиці або провулку, які брали участь у будівництві мереж, мають подати письмове звернення до міського голови з проханням прийняти побудовану мережу у міську комунальну власність.

2. Отримати письмову згоду у підприємства на прийняття мережі у комунальну власність на баланс КП “Черкасиводоканал”. Цю згоду можна отримати лише після того, як департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради звернеться до Водоканалу.

3. Провести оцінку залишкової вартості мережі, якщо з моменту її будівництва пройшло більше ніж 1 рік.

4. Після ухвалення міською радою рішення щодо надання згоди на безоплатну передачу мереж у комунальну власність міста на баланс КП “Черкасиводоканал” та підписання відповідного акту прийому-передачі мережі,затвердження його виконавчим комітетом, процедура передачі завершується.

Щойно завершується процедура передачі мережі на баланс Водоканалу усі питання щодо приєднання до зазначеної мережі підприємство вирішує самостійно. Обслуговування та ремонт (прочищення, промивання та ін.) мереіж після передачі здійснює КП “Черкасиводоканал”.

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧА

Для підключення  до мереж  централізованого водопостачання та водовідведення м.Черкаси, Вам необхідно здійснити наступні дії:

1.     Отримати технічні умови для приєднання до мереж водопостачання та водовідведення        На виготовлення Технічних умов подається заява до загального відділу  КП«Черкасиводоканал», 1 поверх, вул. Гетьмана Сагайдачного 12,з наступними документами:

НАСЕЛЕННЯ: ПІДПРИЄМСТВА
4. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

5. У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

5. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

6. У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

2. Виготовлення проектної документації

( Проектна документація виготовляється КП «Черкасиводоканал» або проектною організацією, яка має відповідну ліцензію (сертифікат) на виконання проектних робіт. В дану проектну організацію надаються виготовлені Технічні умови КП «Черкасиводоканал».

3. Виготовлену проектну документацію надати  до КП «Черкасиводоканал» для погодження спеціалістами підприємства.

(проектна документація надається  до загального відділу КП «Черкасиводоканал», (1 поверх, вул. Гетьмана Сагайдачного,12).

4. Виконання монтажних робіт по будівництву мереж водопостачання та водовідведення у відповідності до проектної документації.

( монтажні роботи  виконуються КП «Черкасиводоканал» або організацією, яка має дозвільні документи на проведення даного виду робіт).

5. Для здійснення приєднання побудованих мереж водопостачання та водовідведення замовник (забудовник) надає у загальний відділ підприємства необхідний пакет документів:

5.1. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці:

  •       узгоджений інженерними службами міста проект;
  •       виконавчу документацію побудованих мереж;
  •       сертифікати на використані під час будівництва матеріали;
  •       акти на приховані роботи;
  •       акти гідравлічних випробувань мереж;
  •       акти проведення хлорування побудованих водопровідних мереж

5.2. Фізичні особи:

  •        узгоджений інженерними службами міста проект;

6. Опломбування лічильника працівником КП «Черкасиводоканал» (у разі відсутності зауважень).

7. Проведення оплати за підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення у відповідності до отриманого рахунку від КП «Черкасиводоканал» (загальний відділ).

8. Укладення договору з КП «Черкасиводоканал» про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення .

9. Після проведення всіх вищезазначених дій КП «Черкасиводоканал» здійснить приєднання Ваших мереж  до мереж централізованого водопостачання та водовідведення м.Черкаси.

Контакти:Загальний відділ: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 54 – 36 – 73

Прийомні дні: Понеділок –  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00

АДМІНІСТРАЦІЯ   КП   «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»

П А М ‘ Я Т К А юридичним особам та суб’єктам підприємницької діяльності!

Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами

пункт  4.3. Забороняється будь-яке самовільне приєднання обєктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).

пункт 3.2. Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

У разі виявлення самовільного приєднання споживача до системи водопостачання, а також самовільних робіт на водопровідному вводі складається відповідний акт. При цьому плата за воду стягується згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

(пункт 10.4.5. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держ.комітетом України по ЖКГ від 05.07.1995 №30 зі змінами).

При виявленні безоблікового водоспоживання  та   водовідведення Споживач сплачує КП “Черкасиводоканал “:

1. Обстеження  несанкціонованого  при’єднання до міських  або  приватних   мереж водопостачання  (водовідведення).

2. Розробку   технічних  умов  на  водопостачання (водовідведення).

3. Виготовлення проектної документації на водопостачання (водовідведення) та її  погодження   в      установленому  порядку  з  інженерними  службами  міста.

4. Нарахування  за  безоблікове  водокористування (пункти 3.3., 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами):

4.1 – у разі безоблікового водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2.0 м/сек та дією  її  повним  перерізом  протягом  24  годин  за  добу.

–  у разі  безоблікового  водовідведення  , коли  у Споживача на законних підставах здійснюється   водоспоживання  ,  Виробник  виконує розрахунок витрат за водовідведення за показниками лічильника води, або по нормі водопостачання в разі його відсутності.

4.2 – розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування .Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо , розрахунковий  період   становить  один  місяць.

Примітка. При відмові Споживача від виконання вищезазначеного порядку  КП “Черкасиводоканал “ протягом  наступної  після  відмови  доби здійснює  відключення самовільного   при’єднання  до  мережі  водопостачання ( водовідведення).

Витрати  понесені  Виробником  під час здійснення відключення безоблікового водокористування оплачує Споживач (пункт 3.11. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами).

В подальшому приєднання  мереж  Споживача  здійснюється  на  загальних  умовах.

Контакти:Загальний відділ: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 54-36-73

Прийомні дні: Понеділок –  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00

Адміністрація КП “ Черкасиводоканал ”

При виникненні аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення інколи для споживачів стає «сюрпризом» те, що трубопровід не на балансі КП «Черкасиводоканал», а відтак, відповідно до чинного законодавства, ліквідація та відновлення здійснюється за рахунок споживачів-власників. Цей факт часто викликає обурення тих, хто вперше зіткнувся з такою ситуацією. Тож ми вирішили детально розповісти все, що стосується небалансових мереж та порядку дій водоканалу у разі виявлення аварії на них.

Чому деякі мережі не знаходяться на балансі Черкасиводоканалу? Хто тоді є їхнім балансоутримувачем?

Це може вас здивувати, але не всі водопровідні та каналізаційні мережі міста знаходяться на балансі Черкасиводоканалу. При будівництві нових житлових будинків або інших об’єктів, нові водопровідні та каналізаційні мережі до них будуються згідно з технічними умовами, що видає Черкасиводоканал забудовникам/замовникам, якими можуть бути юридичні та фізичні особи. Побудовані мережі мають бути здані в експлуатацію та передані у комунальну власність на баланс КП «Черкасиводоканал» в установленому порядку. Якщо ж замовник не надає нам відповідне звернення, мережі залишаються на його балансі.

Також деякі власники приватного сектору прокладають трубопроводи до своїх будинків і не передають мережі на баланс Черкасиводоканалу. Поки мережа працює справно, ні в кого не виникає питань, і за цей час мешканці будинку можуть вже забути, що мережа не перебуває на балансі водоканалу, або взагалі власники будинку можуть змінитися. Іноді споживачі, що придбали чи успадкували такий будинок, можуть і не здогадуватися про такий «сюрприз», і коли на трубопроводі станеться аварія, вимагатимуть від водоканалу її усунути.

Який порядок дій представників водоканалу, коли при виїзді на аварію з’ясовується, що мережа не на балансі?

Згідно із законодавством, водоканал не має права обслуговувати мережі, які знаходяться не на балансі підприємства. Однак, при виникненні аварійної ситуації, наші працівники звичайно локалізують витік, щоб не наражати споживачів на небезпеку та уникнути втрат води. Але ремонтувати таку трубу ми не маємо права, отже далі ми можемо лише вручити припис балансоутримувачу водопровідної мережі про необхідність ліквідації пошкодження.

Хто ж буде ремонтувати такі мережі?

За зверненням балансоутримувача роботи може виконати спеціалізована організація, яка має ліцензію на виконання робіт з обслуговування водопровідних мереж, або Черкасиводоканал за умови оплати цих послуг  власником мереж.

«За що ми вам платимо»?

Коли ми пояснюємо, що не маємо права ремонтувати небалансові мережі, нас часто питають: «А кошти ж ми платимо вам. За що ж ми тоді платимо?». Кошти, які ви сплачуєте водоканалу згідно з тарифом – це оплата за підготовку питної води, її транспортування до ваших домівок, відведення стоків на очисні споруди ПрАТ «Азот», утримання водопровідних і каналізаційним мереж та споруд. Загалом водоканал експлуатує 470 км мереж водопостачання та 280 км водовідведення, 45 підвищуючих насосних станцій та 17 каналізаційних насосних станцій, Дніпровську водоочисну станцію та насосну станцію ІІІ-го підйому.

Зверніть увагу, що до оселі споживача вода може пройти кілометри міських мереж, які ми обслуговуємо, і тільки наприкінці потрапити у небалансову мережу, обслуговування якої не закладено до тарифу.

Чи може Черкасиводоканал приймати на баланс такі мережі? Що для цього потрібно?

Небалансові мережі можуть бути передані до нас на баланс згідно з відповідним рішенням органів місцевого самоврядування. Але ми приймаємо мережі лише у технічно справному стані за умови надання звернення замовника, технічної документації на водопровідні мережі об’єкту, оформлення актів приймання-передачі, експертного звіту про ринкову вартість мереж на момент передачі та відповідного розпорядження Черкаської міської ради.

З 01.05.2019 року вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», яким передбачено нарахування пені за кожний день прострочення оплати за отримані комунальні послуги ( ч.1. ст. 26). Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем), якщо договором не встановлено інший термін.

Окрім нарахування пені, новий Закон дозволяє комунальним підприємствам обмежити споживачам-боржникам надання послуг або взагалі в них відмовити.( ч.4 ст. 26).

При цьому сума боргу значення не має. КП « Черкасиводоканал» закликає споживачів своєчасно оплачувати комунальні послуги.