Про необхідність прийняття співвласниками будинку рішення про модель організації договірних відносин

КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради інформує, що відповідно до ст.12 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, який вступив у силу 01.05.2019, та п.6 “Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Такі договори затверджено окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Згідно з п.4 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про житлово-комунальні послуги” не пізніше, як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (тобто не пізніше 1 травня 2020 року) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою ст.14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини першої ст. 4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” Кабінетом Міністрів України постановою від 05.07.2019 № 690 затверджено:

– Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

– типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

– типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем);

– типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

– типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

– типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

Прийняття рішень співвласників багатоквартирного будинку про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», яким передбачено, що такі рішення мають прийматися на зборах співвласників. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. Для укладання будь-якої моделі договірних відносин необхідно надати КП «Черкасиводоканал» копію рішення загальних зборів щодо обраного варіанту оформлення договору (зразок протоколу згідно чинного законодавства).

Вибір співвласниками багатоквартирного будинку моделі організації договірних відносин та укладення відповідного договору із виконавцем комунальної послуги безпосередньо впливає на структуру платіжки споживача.

Враховуючи вищевикладене, підприємство наголошує на необхідності прийняття співвласниками багатоквартирного житлового будинку рішення визначившись з моделлю організації договірних відносин з КП “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради як виконавцем комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником будинку після 1 травня 2020 року буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою ст. 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Споживач, який має намір укласти з КП «Черкасиводоканал» договір на послуги з водопостачання та водовідведення, оформляє та подає первинний пакет документівдо служби СОРВіС КП «Черкасиводоканал»: вул. Г. Сагайдачного,12, понеділок-четверг з 8:00 до 17:00, п`ятниця з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 12:48. Перелік документів додається в роз’ясненнях нижче.

З чого починати співвласникам багатоповерхових будинків для укладання договору?

     В першу чергу,  уповноваженій особі співвласників багатоквартирного будинку необхідно надати необхідні копії документів та/або провести спільне обстеження для розрахунку щомісячної плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем. Після доведення інформації щодо суми сплати за обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення КП «Черкасиводоканал»,  шляхом  проведення  загальних зборів співвласників будинку необхідно обрати конкретний варіант договірних відносин. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), що взяли участь у зборах. У протоколі кожен співвласник ставить підпис під відповідним варіантом голосування (за/проти/утримався).

1)     Договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (ОСББ):укладається з виконавцем цих послуг ОСББ або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг (при наявності вузла комерційного обліку води).   Вартість послуги, що надається виконавцем за  договором з колективним споживачем  складається з  плати за послуги; розмірів внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.  Укладання договору можливе лише після надання  копії рішення загальних зборів щодо обрання договірних відносин між співвласниками будинку та КП «Черкасиводоканал».   Рішення співвласників про укладання договору з колективним споживачем повинно бути прийняте у встановленому законом порядку, обов’язково має визначати умови укладання та виконання такого договору, в тому числі, але не виключно: 1. уповноважену особу, яка від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує договір з колективним споживачем про надання послуг; 2. порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника; 3. порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками обсягу спожитої комунальної послуги відповідно до законодавства; 4. визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням договору з колективним споживачем; 5. порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги (проект договору)

Перелік документів, які необхідно надати уповноваженій особі співвласників будинку

 1. копія рішення загальних зборів щодо обрання моделі договірних відносин з КП «Черкасиводоканал»
 2. засвідчені підписом та печаткою копії статутних документів, копії документів, що підтверджують право управління та утримання на балансі житлового будинку(акт приймання-передачі, технічний паспорт на будинок, акт готовності будинку до експлуатації, тощо).
 3. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 4. статут (Положення)
 5. відомістьпро власників квартирних приміщень у будівлі, та/або фактично проживаючих осіб в квартирних приміщеннях.
 6. копія паспорта виробника на комерційні прилади обліку води, за наявності – свідоцтво про повірку, проектну документацію на встановлення вузлів обліку, акти приймання – передавання робіт із встановлення вузлів комерційного обліку (при наявності).
 7. Для новозбудованих та введених в експлуатацію житлових будинківдодатково надати завірені належним чином:

* копія генплану (фрагмент) 1:500 або ситуаційного плану будинку, копія декларації про готовність до експлуатації ;

2)     «Колективний договір про надання  послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»:укладається з виконавцем цих послуг від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (при наявності вузла комерційного обліку води). Вартість послуги, що надається виконавцем за колективним договором складається з плати за послуги; розмірів внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.  Укладання договору можливе лише після надання  копії рішення загальних зборів щодо обрання договірних відносин між співвласниками будинку та КП «Черкасиводоканал».   Рішення співвласників про укладання колективного договору повинно бути прийняте у встановленому законом порядку, обов’язково має визначати умови укладання та виконання такого договору, в тому числі, але не виключно: 1. уповноважену особу, яка від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання послуг; 2. порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника; 3. порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками обсягу спожитої комунальної послуги відповідно до законодавства; 4. визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору; 5. порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги (проект договору)

Перелік документів, які необхідно надати уповноваженій особі співвласників будинку

 1. Копія рішення загальних зборів щодо обрання моделі договірних відносин з КП «Черкасиводоканал»
 2. Документ підтверджуючий повноваження управителя (протокол зборів, довіреність або іншій).
 3. Копія паспорту (1,2 сторінки та сторінка із зазначенням реєстрації) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру уповноваженої особи;
 4. Відомістьпро власників квартирних приміщень у будівлі, та/або фактично проживаючих осіб в квартирних приміщеннях.
 5. Копія паспорта виробника на комерційні прилади обліку води, за наявності – свідоцтво про повірку, проектну документацію на встановлення вузлів обліку, акти приймання – передавання робіт із встановлення вузлів комерційного обліку (при наявності).
 6. Для новозбудованих та введених в експлуатаціюжитлових будинків додатково надати завірені належним чином:

* копія генплану (фрагмент) 1:500 або ситуаційного плану будинку, копія декларації про готовність до експлуатації;

3) «Індивідуальний публічний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговуванням внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення)»укладається  виконавцем цих послуг з кожним співвласником багатоквартирного будинку або власником будинку приватного сектору самостійно. При укладанні данного договору плата виконавцю складається з:1) плати за послуги; 2) плати за абонентське обслуговування; внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води.  Укладання договору можливе лише після надання  копії рішення загальних зборів щодо обрання договірних відносин між співвласниками будинку та КП «Черкасиводоканал». Відповідний договір укладається у випадку, якщо власник (співвласники) будинку не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги або до 01.05.2020 року самостійно не обрали одну із моделей договірних відносин. (проект договору)

Перелік документів, які необхідно надати уповноваженій особі співвласників будинку

 1. Копія рішення загальних зборів щодо обрання моделі договірних відносин з КП «Черкасиводоканал»
 • вразі наявності вузла комерційного обліку води в будинку:
 1. Копія паспорта виробника на комерційні прилади обліку води, за наявності – свідоцтво про повірку, проектну документацію на встановлення вузлів обліку, акти приймання – передавання робіт із встановлення вузлів комерційного обліку (при наявності).
 • для новозбудованих та введених в експлуатацію житлових будинків надати завірені належним чином:
 • копія генплану (фрагмент) 1:500, або ситуаційний план, копія декларації про готовність до експлуатації;

Перелік документів, які необхідно надати кожному співвласнику багатоквартирного будинку:

 1. Копія документу, підтверджуючого право власності або користування на житло (договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, акт приймання – передачі, договір оренди, рішення суду, технічний паспорт на квартиру, копія витягу з реєстру на право власності або інший документ, підтверджуючий право на власність (користування);
 2. Копія паспорту власника (користувача) житла (1,2 сторінки та сторінка із зазначенням реєстрації);
 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру власника (користувача) житла;
 4. Копія паспортів та свідоцтв про повірку на прилади обліку холодної та гарячої води;
 5. Інші документи:
 6. для оформлення пільг для всіх осіб, що проживають за адресою і мають право на пільгу: посвідчення на право отримання пільг, паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера пільговика, свідоцтво про народження дітей, що користуються пільгами (оригінали та копії), відмітка про взяття на облік у відділу персоніфікації (бул. Шевченка, 307);

2.нотаріально посвідчена довіреність про представлення інтересів власника житла  та паспорт довіреної особи;

4) «Індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення)»укладається  виконавцем цих послуг з кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно. В даному випадку плата виконавцю за індивідуальним договором складається з:1) плати за послуги; 2) плати за абонентське обслуговування; 3) плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем; 4) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води.   Укладання договру можливе лише після надання  копії рішення загальних зборів щодо обрання договірних відносин між співвласниками будинку та КП «Черкасиводоканал» (проект договору)

Перелік документів, які необхідно надати уповноваженій особі співвласників будинку:

На визначення плати за обслуговування внутрішньо будинкових систем ВіВ:

 1. технічний паспорт на будинок ;
 2. проектну документацію на улаштування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення;
 3. акти виконаних робіт, технічна документація на встановлене обладання (паспорт, інструкція по експлуатації тощо)

Для новозбудованих та введених в експлуатацію житлових будинків надати завірені належним чином:

 • копія генплану (фрагмент) 1:500 або ситуаційного плану будинку, копія декларації про готовність до експлуатації ;

В разі наявності вузла комерційного обліку води в будинку:

 • копія паспорта виробника на комерційні прилади обліку води, за наявності – свідоцтво про повірку, проектну документацію на встановлення вузлів обліку, акти приймання – передавання робіт із встановлення вузлів комерційного обліку (за наявності).

Перелік документів, які необхідно надати кожному співвласнику багатоквартирного будинку:

 1. Копія документу, підтверджуючого право власності або користування на житло (договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, акт приймання – передачі, договір оренди, рішення суду, технічний паспорт на квартиру, копія витягу з реєстру на право власності або інший документ, підтверджуючий право на власність(користування).
 2. Копія паспорту власника (користувача) житла (1,2 сторінки та сторінка із зазначенням реєстрації);
 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру власника (користувача) житла;
 4. Копія паспортів та свідоцтв про повірку на прилади обліку холодної та гарячої води.

Інші документи:

 1. для оформлення пільг для всіх осіб, що проживають за адресою і мають право на пільгу: посвідчення на право отримання пільг, паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера пільговика, свідоцтво про народження дітей, що користуються пільгами (оригінали та копії), відмітка про взяття на облік у відділу персоніфікації (бул. Шевченка, 307);
 2. нотаріально посвідчена довіреність про представлення інтересів власника житла  та паспорт довіреної особи

Укладається «Індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговуванням внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення)»(проект договору)

Перелік документів, які необхідно надати:

Для юридичних осіб:

 1. Копію документу, що посвідчує право власності або користування на об’єкт (витяг з реєстру прав, договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, договір оренди тощо)
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Статут (Положення).

Для фізичних осіб – підприємців:

 1. Копію документу, що посвідчує право власності або користування на об’єкт (витяг з реєстру прав, договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, договір оренди тощо)
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Копія паспорту громадянина України (реєстраційне посвідчення) фізичної особи – підприємця.
 4. Копія ідентифікаційного податкового коду фізичної особи – підприємця.

Примітка: у випадку, якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому знаходиться нежитлове приміщення, прийняли рішення про обслуговування комунальним підприємством «Черкасиводоканал» внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, укладається «Індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем)» (проект договору). У разі оснащення нежитлового приміщення окремим водопровідним вводом укладається «Договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (проект договору).

Укладається «Договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (проект договору).  

Для юридичних осіб:

 1. Копію документу, що посвідчує право власності або користування на об’єкт (витяг з реєстру прав, договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, договір оренди тощо)
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Статут (Положення).

Для фізичних осіб – підприємців:

 1. Копію документу, що посвідчує право власності або користування на об’єкт (витяг з реєстру прав, договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, договір оренди тощо)
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Копія паспорту громадянина України (реєстраційне посвідчення) фізичної особи – підприємця.

Копія ідентифікаційного податкового коду фізичної особи – підприємця.