Закупівлі КП “Черкасиводоканал”

Присудження контракту

Найменування проекту: Другий проект розвитку міської інфраструктури

Країна: Україна

Номер проекту: P132386

МКТ/Контракт No: CHS-ICB-13-L2

Предмет контракту: Закупівля спеціалізованої техніки – Автомобіль мулосос

Термін дії контракту: 4 місяці

Валюта оцінки: Гривня

Переможець закупівлі:

Назва: ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш»

Адреса: Україна, Київ

Ціна пропозиції при розкритті: 86 370,00 дол. США

Знижка запропонована і зачитана при розкритті: немає

Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 1 987 713,79 гривень

Ціна контракту: 86 190,00 дол. США

Оцінені учасники:

Назва: ТОВ «УКР ТРАК»

Адреса: Україна, Київ

Ціна пропозиції при розкритті: 2 580 000,00 гривень

Знижка запропонована і зачитана при розкритті: немає

Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 2 150 000,00 гривень

Відхилені учасники: немає

Contract Award

Project Name: Second Urban Infrastructure Project

Country: Ukraine

Project Number: P132386

ICB/Contract Reference No: CHS-ICB-13-L2

Scope of Contract: Procurement of Special machinery – Sludge suction machine

Duration of Contract: 4 months

Evaluation Currency: UAH

Awarded Bidder:

Name: LLC “Trade House “Budshlyakhmash”

Address: Ukraine, Kyiv

Bid price at bid opening: USD 86 370,00

Discount offered and read-out at opening: none

Evaluated Bid Price (in evaluation currency): UAH 1 987 713,79

Contract Price: USD 86 190,00

Evaluated Bidders:

Name: “UKR TRAK” LLC

Address: Ukraine, Kyiv

Bid price at bid opening: UAH 2 580 000,00

Discount offered and read-out at opening: none

Evaluated Bid Price (in evaluation currency): UAH 2 150 000,00

Rejected Bidders: none

Присудження контракту

Найменування проекту: Другий проект розвитку міської інфраструктури

Країна: Україна

Номер проекту: P132386

МКТ/Контракт No: CHS-ICB-13-L1

Предмет контракту: Закупівлі спеціалізованої техніки – Кран автомобільний

Термін дії контракту: 4 місяці

Валюта оцінки: Гривня

Переможець закупівлі:

Назва: ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш»

Адреса: Україна, Київ

Ціна пропозиції при розкритті: 113 480,00 дол. США

Знижка запропонована і зачитана при розкритті: немає

Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 2 640 137,76 гривень

Ціна контракту: 114 480,00 дол. США

Оцінені учасники:

Назва: ТОВ «УКР ТРАК»

Адреса: Україна, Київ

Ціна пропозиції при розкритті: 4 326 000,00 гривень

Знижка запропонована і зачитана при розкритті: немає

Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 3 605 000,00 гривень

Відхилені учасники: немає

Contract Award

Project Name: Second Urban Infrastructure Project

Country: Ukraine

Project Number: P132386

ICB/Contract Reference No: CHS-ICB-13-L1

Scope of Contract: Procurement of Special machinery – Crane automobile

Duration of Contract: 4 months

Evaluation Currency: UAH

Awarded Bidder:

Name: LLC “Trade House “Budshlyakhmash”

Address: Ukraine, Kyiv

Bid price at bid opening: USD 113 480,00

Discount offered and read-out at opening: none

Evaluated Bid Price (in evaluation currency): UAH 2 640 137,76

Contract Price: USD 114 480,00

Evaluated Bidders:

Name: “UKR TRAK” LLC

Address: Ukraine, Kyiv

Bid price at bid opening: UAH 4 326 000,00

Discount offered and read-out at opening: none

Evaluated Bid Price (in evaluation currency): UAH 3 605 000,00

Rejected Bidders: none

Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради в рамках Угоди про Позику між Україною та Світовим Банком для реалізації проекту «Другий розвиток міської інфраструктури» проводить закупівлю лабораторного обладнання шляхом отримання цінових пропозицій.

Перелік обладнання, яке планується закупити:

– лабораторне обладнання для аналітичного контролю якості води (UIP2-CHS-SH-06);

– лабораторне обладнання для експрес-аналізу якості води(UIP2-CHS-SH-07);

– лабораторне обладнання для моніторингу мікробіологічних показників води(UIP2-CHS-SH-08);

– автосамплер до газового хроматографа(UIP2-CHS-SH-09).

Закупівля обладнання  проводитиметься в рамках Міжнародних процедур, визначених в Керівних принципах Світового банку: «Посібник із Закупівель товарів, робіт та неконсультаційних послуг за позиками МБРР та кредитами та грантами МАР позичальниками Світового Банку, січень 2011 року, переглянутий у липні 2014 року».